Hvidbog Oplevelsesbaseret Kystturisme

Inspiration, information og værktøj til aktører indenfor turisme i Danmark. Udarbejdet for Videncenter for Kystturisme.

Resumé: Denne hvidbog handler om det stort anlagte udviklingsprojekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, der blev indledt i efteråret 2012 og afsluttes med udgangen af 2014. Hovedprojektet bygger på fem regionale demonstrationsprojekter og et tværnationalt projekt med 20 særligt udvalgte feriesteder, der alle er blevet tilbudt et kompetenceudviklingsforløb.

Hvidbogen præsenterer hovedtemaerne i projekterne, beskriver spændende cases, viser lærerige eksempler og gengiver relevante statements fra eksperterne – og på denne vis er hvidbogen en innovativ eksempelsamling, der afspejler mangfoldigheden i dagens og morgendagens danske kystturisme.


FAKTA

Tekster: Henrik Lindberg
Design: Troels Schwarz
Koncept- og projektansvarlig: Michael Ruby
Korrektur: Britta Bauer

ISBN: 978-87-994217-1-8
Udgivet: 2014
Oplag: 200 - kan også downloades gratis som interaktiv bog
186 sider, flexbind og i formatet 297 x 210 mm. A4 højformat


Bogen kan ses som bladrekatalog herunder:

Hent hele hvidbogen gratis ved at klikke på knappen herunder

Lidt længere introduktion til projektet